Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
văn bản mới ban hành
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
123/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2018-2023

26/12/2016
Lời kêu gọi

Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ủng hộ đồng bào miền Trung

20/10/2016
52/KH-TLĐ

Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

28/11/2016
1522/TLĐ

V/v Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII CĐVN theo đúng nhiệm kỳ

04/10/2016
117/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết sum vầy 2017"

02/12/2016
564/LĐLĐ

V/v chấm điểm phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"

02/12/2016
536/LĐLĐ

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ xã hội công đoàn tỉnh An Giang

15/11/2016
99/TB-LĐLĐ

Thông báo Tổ chức Giải Bóng đá CNVCLĐ lần thứ 23 năm 2017 mừng Xuân Đinh Dậu, mừng Đảng quang vinh

11/12/2016
104/KH-LĐLĐ

Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải bóng đá CNVCLĐ lần thứ 23 năm 2017 Mừng Xuân Đinh Dậu - Mừng Đảng quang vinh

10/11/2016
41/KH-TLĐ

Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017

04/10/2016