Nhiệt liệt hưởng ứng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019                    Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

19/07/2019

Tông liên đoàn lao động Việt Nam

08/04/2019 Chi tiết

27/02/2019 Chi tiết

25/02/2019 Chi tiết

25/02/2019 Chi tiết

18/02/2019 Chi tiết

18/02/2019 Chi tiết

30/01/2019 Chi tiết

10/01/2019 Chi tiết

03/01/2019 Chi tiết

03/01/2019 Chi tiết