Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

Tông liên đoàn lao động Việt Nam

14/09/2020 Chi tiết

01/09/2020 Chi tiết

31/08/2020 Chi tiết

28/07/2020 Chi tiết

28/07/2020 Chi tiết

29/05/2020 Chi tiết

27/04/2020 Chi tiết

17/04/2020 Chi tiết

13/04/2020 Chi tiết