Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
văn bản mới ban hành
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
120/LĐLĐ

V/v tiếp tục hoàn thiện việc đóng kinh phí Công đoàn tập trung quan Viettinbank

17/05/2018
30-KH-LĐLĐ-SVHTTDL

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang lần thứ 29 năm 2018

14/05/2018
19/TB-LĐLĐ

Thông báo V/v tuyên truyền các chính sách ưu đãi năm 2018 cho đoàn viên công đoàn

27/04/2018
742/HD-TLĐ

Hướng dẫn việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

17/04/2018
85/LĐLĐ

V/v trang bị và mặc áo đồng phục nhận diện công đoàn

04/05/2018
86/LĐLĐ

V/v thực hiện hướng dẫn tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

04/05/2018
3/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm tra năm 2018

04/05/2018
22/TB-LĐLĐ

Thông báo phân công Cụm trưởng, Khối trưởng, Khối phó các Cụm, Khối thi đua trong hệ thống công đoàn tỉnh năm 2018

04/05/2018
20/TB-LĐLĐ

Thông báo V/v phân công Ban Thường vụ phụ trách Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh

03/05/2018
13/KH-LĐLĐ

Kế hoạch thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong "Tháng Công nhân"

20/04/2018
14/KH-LDLD

Kế hoạch tổ chức khám, tầm soát sức khỏe và tập huấn kết hợp tham quan học tập kinh nghiệm cho đoàn viên công đoàn trong tỉnh An Giang năm 2018

20/04/2018
04/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2018

27/03/2018
566/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khó X, nhiệm kỳ 2018-2023

22/03/2018
07/LĐLĐ

V/v hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2018

16/03/2018
1214/LĐLĐ

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của tổ chức công đoàn năm 2018

26/01/2018
247/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

22/01/2018
41/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên

12/01/2018
2106/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

28/12/2017
2032/TLĐ

V/v thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam

13/12/2017
232/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện giao ước thi đua theo cụm, khối trực thuộc tỉnh năm 2017

11/12/2017