Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
văn bản mới ban hành
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
1397/LĐLĐ

V/v thực hiện Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

15/06/2020
299/KH-LĐLĐ

Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X

CV 1506

Về việc tăng cường phòng chông dịch covid-19

1516/LĐLĐ

Về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

297/KH-LĐLĐ

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm hực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn năm 2020

267/KH-LĐLĐ

Kế hoạch thực hiện mô hình "Sát cơ sở gần công nhân"

20/05/2020
1291/LĐLĐ

V/v thông tin và tuyên truyền về hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020

23/04/2020
256/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020" trên mạng xã hội Facebook

27/04/2020
247/KH-LĐLĐ

Kế hoạch xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2023

01/04/2020
1263/LĐLĐ

V/v định hướng tuyên truyền Quý II năm 2020

09/04/2020
255/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

21/04/2020
34/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong các cấp công đoàn

20/04/2020
1286/QĐ-LĐLĐ

V/v tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020

22/04/2020
1227/LĐLĐ

V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2020

17/04/2020
252/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

10/04/2020
296/TLĐ

V/v Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng CP

31/03/2020
1022-CV/TU

V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dich Covid-19

31/03/2020
726/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa ban tỉnh An Giang trong giai đoạn cao điểm

31/03/2020
1241/LĐLĐ

V/v Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

01/04/2020
1137a/LĐLĐ

V/v phát động tham gia Hội thi Quỹ tiếp sức tài năng An Giang 10 năm thành lập và phát triển

02/03/2020