Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
Văn bản Liên đoàn Lao động tỉnh
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
536/LĐLĐ

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ xã hội công đoàn tỉnh An Giang

15/11/2016
99/TB-LĐLĐ

Thông báo Tổ chức Giải Bóng đá CNVCLĐ lần thứ 23 năm 2017 mừng Xuân Đinh Dậu, mừng Đảng quang vinh

11/12/2016
104/KH-LĐLĐ

Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải bóng đá CNVCLĐ lần thứ 23 năm 2017 Mừng Xuân Đinh Dậu - Mừng Đảng quang vinh

10/11/2016