Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
Văn bản Liên đoàn Lao động tỉnh
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
22/TB-LĐLĐ

Thông báo phân công Cụm trưởng, Khối trưởng, Khối phó các Cụm, Khối thi đua trong hệ thống công đoàn tỉnh năm 2018

04/05/2018
20/TB-LĐLĐ

Thông báo V/v phân công Ban Thường vụ phụ trách Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh

03/05/2018
13/KH-LĐLĐ

Kế hoạch thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong "Tháng Công nhân"

20/04/2018
14/KH-LDLD

Kế hoạch tổ chức khám, tầm soát sức khỏe và tập huấn kết hợp tham quan học tập kinh nghiệm cho đoàn viên công đoàn trong tỉnh An Giang năm 2018

20/04/2018
04/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2018

27/03/2018
07/LĐLĐ

V/v hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2018

16/03/2018
1214/LĐLĐ

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của tổ chức công đoàn năm 2018

26/01/2018
247/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

22/01/2018
41/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên

12/01/2018
232/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện giao ước thi đua theo cụm, khối trực thuộc tỉnh năm 2017

11/12/2017
188/TB-LĐLĐ

Thông báo Điều chỉnh, bổ sung Tổ công tác hỗ trợ LĐLĐ huyện, thị xã, TP, Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

10/11/2017
223/KH-LĐLĐ

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

31/10/2017
184/TB-LĐLĐ

Thông báo V/v tổ chức Hội thao cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh An Giang lần thứ I năm 2047

31/10/2017
217-KH-ĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh An Giang lần I năm 2017

23/10/2017
1072/LĐLĐ

V/v báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra năm 2017

19/10/2017
35/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn về phân loại hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

19/10/2017
1074/LĐLĐ

V/v tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh An Giang lần thứ 29 năm 2018

19/10/2017
1063/LĐLĐ

V/v trang bị đồng phục Công đoàn

12/10/2017
1035/LDLD

V/v tuyên truyền APEC năm 2017

26/09/2017
212/KH-LĐLĐ

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn năm 2017

26/09/2017