Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!                    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023!
Văn bản Tổng liên đoàn
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
2106/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

28/12/2017
2032/TLĐ

V/v thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam

13/12/2017
1701/TLĐ

V/v Hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

26/10/2017
1780/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc ban hành Qui định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018

26/10/2017
1383/CTPH-TLĐ-BTTTT

Chương trình phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017-2022

29/08/2017
1249/CTr-TLĐ

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII

02/08/2017
32/KH-TLĐ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

01/08/2017
24/KH-TLĐ

Kế hoạch tuyên truyền về Công đoàn vị lợi ích đoàn viên và Thiết chế công đoàn

05/07/2017
966/CTr-TLĐ

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng

20/06/2017
12/KH-TLĐ

Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2016-2020

02/06/2017
782/TLĐ

V/v triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và đối tác Phúc lợi cho đoàn viên

24/05/2017
781/TLĐ

V/v triển khai thỏa thuận với Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon co.op)

24/05/2017
707/TLĐ

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

15/05/2017
702/HD-TLĐ

Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân

12/05/2017
10c/NQ-TLĐ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

12/01/2017
10b/NQ-TLĐ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

12/01/2017
452/HD-TLĐ

HƯỚNG DẪN Một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp

05/04/2017
214/TLĐ

V/v sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

21/02/2017
217/TLĐ

Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 09C/NQ-bch của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về "Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu Công nghiệp, khu chế xuất"

22/02/2017
171/HD-TLĐ

Hướng dẫn một số nội dung hoạt dộng trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017

17/02/2017