Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018)                    Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)                    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
Văn bản Tổng liên đoàn
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
742/HD-TLĐ

Hướng dẫn việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

17/04/2018
566/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khó X, nhiệm kỳ 2018-2023

22/03/2018
2106/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

28/12/2017
2032/TLĐ

V/v thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam

13/12/2017
1701/TLĐ

V/v Hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

26/10/2017
1780/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc ban hành Qui định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018

26/10/2017
1383/CTPH-TLĐ-BTTTT

Chương trình phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017-2022

29/08/2017
1249/CTr-TLĐ

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII

02/08/2017
32/KH-TLĐ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

01/08/2017
24/KH-TLĐ

Kế hoạch tuyên truyền về Công đoàn vị lợi ích đoàn viên và Thiết chế công đoàn

05/07/2017
966/CTr-TLĐ

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng

20/06/2017
12/KH-TLĐ

Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2016-2020

02/06/2017
782/TLĐ

V/v triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và đối tác Phúc lợi cho đoàn viên

24/05/2017
781/TLĐ

V/v triển khai thỏa thuận với Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon co.op)

24/05/2017
707/TLĐ

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

15/05/2017
702/HD-TLĐ

Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân

12/05/2017
10c/NQ-TLĐ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

12/01/2017
10b/NQ-TLĐ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

12/01/2017
452/HD-TLĐ

HƯỚNG DẪN Một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp

05/04/2017
214/TLĐ

V/v sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

21/02/2017