Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!                    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023!
Văn bản Liên đoàn Lao động tỉnh
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
1214/LĐLĐ

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của tổ chức công đoàn năm 2018

26/01/2018
247/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

22/01/2018
41/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên

12/01/2018
232/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện giao ước thi đua theo cụm, khối trực thuộc tỉnh năm 2017

11/12/2017
188/TB-LĐLĐ

Thông báo Điều chỉnh, bổ sung Tổ công tác hỗ trợ LĐLĐ huyện, thị xã, TP, Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

10/11/2017
223/KH-LĐLĐ

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

31/10/2017
184/TB-LĐLĐ

Thông báo V/v tổ chức Hội thao cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh An Giang lần thứ I năm 2047

31/10/2017
217-KH-ĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh An Giang lần I năm 2017

23/10/2017
1072/LĐLĐ

V/v báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra năm 2017

19/10/2017
35/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn về phân loại hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

19/10/2017
1074/LĐLĐ

V/v tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh An Giang lần thứ 29 năm 2018

19/10/2017
1063/LĐLĐ

V/v trang bị đồng phục Công đoàn

12/10/2017
1035/LDLD

V/v tuyên truyền APEC năm 2017

26/09/2017
212/KH-LĐLĐ

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn năm 2017

26/09/2017
1000/LĐLĐ

V/v mời đơn vị chào hàng sản phẩm áo đồng phục nhận diện Công đoàn

07/09/2017
208/KH-LĐLĐ

Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên Công đoàn cơ sở

06/09/2017
935/LĐLĐ

V/v tuyên truyền các chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn năm 2017

14/07/2017
205/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"

17/08/2017
34/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn Thực hiện mua BHYT cho người thân của đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn thuộc các xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới

06/08/2017
953/LĐLĐ

V/v nộp kinh phí điều tiết theo Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

27/07/2017