Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!                    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023!
Văn bản Đảng - Địa phương
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
48-HD/TGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

06/09/2017
Nghị quyết

Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

12/07/2017
624-CV/BTGTU

V/v Sinh hoạt nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm"

23/05/2017
27-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội

05/05/2017
698/UBND-KTTH-2017

V/v quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

03/05/2017
499-CV/BTGTU

V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

17/02/2017
11-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sông, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ

07/02/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>