Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

15/10/2018

Tông liên đoàn lao động Việt Nam

04/09/2018 Chi tiết

20/06/2017 Chi tiết

09/06/2017 Chi tiết

05/06/2017 Chi tiết

01/06/2017 Chi tiết

01/06/2017 Chi tiết

30/05/2017 Chi tiết

19/05/2017 Chi tiết

12/05/2017 Chi tiết