Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

21/09/2018

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

18/09/2018 Chi tiết

17/09/2018 Chi tiết

14/09/2018 Chi tiết

11/09/2018 Chi tiết

11/09/2018 Chi tiết

10/09/2018 Chi tiết

05/09/2018 Chi tiết

28/08/2018 Chi tiết

23/08/2018 Chi tiết

10/08/2018 Chi tiết