Nhiệt liệt chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

13/07/2020

CÔNG TÁC PHỐI HỢP

24/05/2020 Chi tiết

17/04/2020 Chi tiết

23/03/2020 Chi tiết

12/03/2020 Chi tiết

03/03/2020 Chi tiết

28/02/2020 Chi tiết

28/02/2020 Chi tiết

27/02/2020 Chi tiết

26/02/2020 Chi tiết

19/02/2020 Chi tiết