Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

15/10/2018

Công tác Nữ công và giới

15/10/2018 Chi tiết

24/09/2018 Chi tiết

24/09/2018 Chi tiết

24/09/2018 Chi tiết

21/09/2018 Chi tiết

05/09/2018 Chi tiết

01/09/2018 Chi tiết

30/08/2018 Chi tiết

30/08/2018 Chi tiết

24/08/2018 Chi tiết