Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

15/10/2018

Chăm lo bảo vệ

18/09/2018 Chi tiết

14/09/2018 Chi tiết

27/08/2018 Chi tiết

27/08/2018 Chi tiết

23/08/2018 Chi tiết

21/08/2018 Chi tiết

14/08/2018 Chi tiết

14/08/2018 Chi tiết

13/08/2018 Chi tiết

06/08/2018 Chi tiết