Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!                    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023!
GIỚI THIỆU

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2013-2018

09:15 02/11/2016

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

NGUYỄN THIỆN PHÚ

Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh

2

NGUYỄN VĂN NHIÊN

Phó Chủ tịch Thường trực

Liên đoàn Lao động tỉnh

3

PHAN THỊ DIỄM

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh

4

HUỲNH VĂN SÁNG

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh

5

NGUYỄN QUỐC TRÍ

Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công

Liên đoàn Lao động tỉnh

6

NGUYỄN HỮU GIANG

Trưởng Ban Tài chính

Liên đoàn Lao động tỉnh

7

TRẦN LƯU PHONG

Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh

8

HÀ THỊ ĐƯỜNG

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra

Liên đoàn Lao động tỉnh

9

NGUYỄN LÊ LINH CHÂU

Chánh Văn phòng

Liên đoàn Lao động tỉnh

10

NGUYỄN NHẬT TIẾN

Trưởng Ban Tổ chức

Liên đoàn Lao động tỉnh

11

HỒ ĐĂNG DƯƠNG

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

thành phố Long Xuyên

12

LÝ THUÝ VÂN

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Tịnh Biên

13

NGUYỄN CHÍ SƠN

Chủ tịch Công đoàn

Ngành Giáo dục tỉnh

14

ĐẶNG QUỐC TÍN

Phó Hiệu trưởng Trường

Trung cấp Nghề KT-KT Công đoàn

15

HUỲNH NGỌC MINH

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động TP Long Xuyên

16

LƯƠNG THỊ KIM XOÀN

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

Liên đoàn Lao động tỉnh

17

ĐẶNG HUY CHÂU

Trưởng Phòng Lao động -Tiền công,

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

18

NGUYỄN THỊ TÍM

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

19

VÕ THANH BÀO

Phó Tổng Giám đốc

Công ty  CP Xuất Nhập khẩu An Giang

20

TRẦN VĂN LẮM

Phó Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

21

NGUYỄN VĂN NGÃI

Phó Giám đốc

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

22

PHAN THANH TÙNG

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách

Hội đồng Nhân dân tỉnh

23

CAO THANH SƠN

Giám đốc Sở Tư pháp

24

TRẦN VĂN HOÀNG

Giám đốc Trung tâm dịch vụ Du lịch,

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật

25

BÙI THANH BÌNH

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

26

HỒ HOÀNG TUẤN

Hiệu trưởng Trường

Trung cấp nghề KT-KT Công đoàn

27

HUỲNH THỊ THU LOAN

Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

28

TRƯƠNG BÁ TRẠNG

Phó Giám đốc

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

29

HUỲNH QUANG ĐẤU

Tổng Giám đốc

Công ty CP Rau quả Thực phẩm

30

PHẠM TRUNG LƯƠNG

Phó Giám đốc

Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang

31

DƯƠNG BÍCH NGỌC

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

thị xã Tân Châu

32

NGUYỄN THÀNH NAM

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

thành phố Châu Đốc

33

NGUYỄN NGỌC MINH

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện An Phú

34

NGUYỄN ĐÔNG XUÂN

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Châu Thành

35

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Châu Phú

36

TRẦN THỊ HỒNG

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Chợ Mới

37

HUỲNH THỊ CÚC

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Tri Tôn

38

DIỆP THỊ THU NGUYỆT

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Thoại Sơn

39

TRẦN NGỌC TRUNG

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Phú Tân