Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!                    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023!
GIỚI THIỆU

Cơ quan LĐLĐ tỉnh An Giang

09:14 02/11/2016

1. Ban lãnh đạo

+ Chủ Tịch : Nguyễn Thiện Phú.

+ Phó Chủ Tịch thường trực: Nguyễn Văn Nhiên.

+ Phó Chủ Tịch: Phan Thị Diễm.

+ Phó Chủ Tịch: Huỳnh Văn Sáng

2. Các ban chuyên môn

-  Văn phòng.
-  Tổ Chức.
-  Chính Sách - Pháp Luật.
- Tuyên giáo.
-  Nữ công.
- Tài Chính.
- Văn Phòng UBKT

3. Đơn vị trực thuộc

- Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ Thuật Công đoàn An Giang.

- Nhà Khách Công đoàn An Giang.