Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!                    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023!
văn bản mới ban hành
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
1214/LĐLĐ

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của tổ chức công đoàn năm 2018

26/01/2018
247/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

22/01/2018
41/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên

12/01/2018
2106/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

28/12/2017
2032/TLĐ

V/v thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam

13/12/2017
232/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện giao ước thi đua theo cụm, khối trực thuộc tỉnh năm 2017

11/12/2017
188/TB-LĐLĐ

Thông báo Điều chỉnh, bổ sung Tổ công tác hỗ trợ LĐLĐ huyện, thị xã, TP, Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

10/11/2017
1701/TLĐ

V/v Hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

26/10/2017
1780/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc ban hành Qui định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018

26/10/2017
223/KH-LĐLĐ

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

31/10/2017
184/TB-LĐLĐ

Thông báo V/v tổ chức Hội thao cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh An Giang lần thứ I năm 2047

31/10/2017
217-KH-ĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh An Giang lần I năm 2017

23/10/2017
1072/LĐLĐ

V/v báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra năm 2017

19/10/2017
35/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn về phân loại hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

19/10/2017
1074/LĐLĐ

V/v tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh An Giang lần thứ 29 năm 2018

19/10/2017
1063/LĐLĐ

V/v trang bị đồng phục Công đoàn

12/10/2017
1035/LDLD

V/v tuyên truyền APEC năm 2017

26/09/2017
212/KH-LĐLĐ

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn năm 2017

26/09/2017
1000/LĐLĐ

V/v mời đơn vị chào hàng sản phẩm áo đồng phục nhận diện Công đoàn

07/09/2017
1383/CTPH-TLĐ-BTTTT

Chương trình phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017-2022

29/08/2017